Så här applicerar:

LOCTITE SF 7800
(benämns även som
LOCTITE 7800)

1. FÖRBEREDELSE

Avlägsna rost, gamla färgskikt osv. från ytan. Sandblästra om möjligt ytan. Vi rekommenderar att du använder LOCTITE SF 7063 för avslutande borttagning av olja, fett och damm. Skaka noggrant före användning.

2. APPLICERING

  • Spraya på rena delar på 20 till 30 centimeters avstånd så att du får ett jämnt skikt.
  • Beläggningen är beröringstorr efter 30 till 60 minuter. Den är helt torr efter 24 timmar.