Rekommenderad
lösning:

LOCTITE LB 8040
(benämns även som
LOCTITE 8040)

Freeze & Releaze
Snabbfrysning (-40℃). Lösgör fastrostade, korroderade och kärvande komponenter. Tränger in direkt i rosten genom kapillärverkan.