Rekommenderad
lösning:

LOCTITE SF 7200
(benämns även som
LOCTITE 7200)

Rengöring av delar: Packningsborttagning
Borttagning av gamla packningar. Minimal skrapning.

  • Bas: Lösningsmedel