Rekommenderad
lösning:

LOCTITE SF 7063
(benämns även som
LOCTITE 7063)

Rengöring av delar
För rengöring inför limfogning och tätning. Lämnar inga rester.

  • Bas: Lösningsmedel