Rekommenderad
lösning:

LOCTITE SF 7240
(benämns även som
LOCTITE 7240)

Aktivator
Rekommenderad användning tillsammans med anaeroba lim. Härdar vid låg temperatur.

  • Lösningsmedel: Utan lösningsmedel
  • Appliceringsmetod: Förapplicerad