Rekommenderad
lösning:

LOCTITE SF 7239
(benämns även som
LOCTITE 7239)

Primer
Universal.

  • Lösningsmedel: Heptan
  • Appliceringsmetod: Förapplicerad